Follow

Wanneer wordt er een e-mail verzonden aan een deelnemer van een afspraak?

Dit zal in de volgende situaties voorkomen:

  • Als een nieuwe afspraak wordt aangemaakt en de gebruiker heeft aangegeven direct de deelnemers te willen uitnodigen;
  • Als bij het wijzigen van een afspraak is aangegeven dat de deelnemers op de hoogte gebracht dienen te worden van een wijziging;
  • Als een notificatie wordt verstuurd waarbij de deelnemer is aangevinkt;
  • Als de organisator de beschikbaarheid van de deelnemer aanpast;
  • Als een datum wordt geprikt;
  • Als de afspraak wordt geannuleerd.

 

Powered by Zendesk